Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2017

kajkakajka
Smog z powietrza osadza się ludziom w sercach.
Reposted fromawita awita viamole-w-filizance mole-w-filizance
kajkakajka
Pewność siebie nie oznacza, że gdy spotkasz się z ludźmi, zadzierasz nosa i uważasz się za kogoś lepszego. Pewność siebie oznacza, że w spotkaniu z ludźmi jesteś sobą, bo wiesz, że z nikim nie musisz się porównywać
Reposted fromnezavisan nezavisan viakingaaa kingaaa
Sponsored post
feedback2020-admin
kajkakajka
Nie można tak ciągle liczyć na kogoś, że ten ktoś za ciebie zrobi wszystko, że weźmie za rączkę, poprowadzi na gotowe. Ty sam musisz w siebie uwierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, takie już jest życie. Samo nic nie przychodzi, wszystko trzeba zdobywać.
— Marek Hłasko – Wybór opowiadań
Reposted fromnyaako nyaako viakingaaa kingaaa
kajkakajka
5977 6cc8
kajkakajka
Kobiety usychają od braku czułości i dotyku.
kajkakajka
5057 286b 500
Reposted fromcarol91 carol91 viamole-w-filizance mole-w-filizance
kajkakajka
kajkakajka
Nigdy nie jest za późno, żeby się zatrzymać i zmienić kierunek.
— Cathy Kelly / Raz w życiu
Reposted fromesperantoo esperantoo viakingaaa kingaaa
kajkakajka
Pora przestać rozmyślać, czas zacząć działać.
— Charlaine Harris "Martwy i nieobecny"
kajkakajka
7136 2b34
nie ma pierdolenia.
kajkakajka
8458 a482
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakingaaa kingaaa

May 06 2015

kajkakajka
kajkakajka

April 28 2015

kajkakajka
3702 4e2c
5473 c01b 500
Reposted frombuddhablink buddhablink viamrautyna mrautyna

April 24 2015

kajkakajka
Reposted fromoll oll viaarrependimento arrependimento

March 26 2015

kajkakajka
2932 df75
Reposted frommissmaya missmaya viaarrependimento arrependimento
kajkakajka

Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko.


— Joanna Chmielewska
Reposted fromrol rol viaarrependimento arrependimento
kajkakajka
Zawsze powtarzam, że nie wierzę w prawdziwą miłość, ale, że zostawiam drzwi uchylone, bo nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby ktoś zechciał pewnego dnia udowodnić mi, że się mylę
— Jay Asher
kajkakajka
9288 6e69 500
priorytety.
Reposted frompareidolie pareidolie viakingaaa kingaaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...