Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2017

kajkakajka
2349 0de0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafakingkrejzi fakingkrejzi

April 10 2017

kajkakajka
2074 3bed
Reposted fromcalifornia-love california-love viakingaaa kingaaa
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
0324 80bf 500

cashhhmani:

elaxisfae:

I’m laughing so hard cause this is deadass what bees do 😂

Save them

kajkakajka
7629 ead6
Reposted fromiamstrong iamstrong viaidii idii
kajkakajka
Och, kochana! Ty nie możesz być zmęczona, Ty powinnaś tryskać życiem! Nie myśl za dużo, nie roztrząsaj i nie oczekuj, a reszta ułoży się sama.
Reposted fromiamstrong iamstrong viaidii idii
kajkakajka
8368 3770
Reposted fromiamstrong iamstrong viaidii idii
kajkakajka
kajkakajka
0123 72d6
Reposted fromSzczu Szczu viamole-w-filizance mole-w-filizance
kajkakajka
Zawsze wstydziłam się odbierać telefon stacjonarny.

Rozmowy z kimś obcym.

Nie cierpiałam wizyt w banku. 

Na poczcie.

Pani z okienka. 

Spojrzenia prosto w oczy.

Bałam się pierwszej wizyty w bibliotece.

I pierwszej w dziekanacie.

Wstydziłam sie pani z warzywniaka.

I ładnych chłopców o wrednych oczach.

I ładnych dziewczyn o wrednych oczach.

Wszystkich o wrednych oczach.
Telefonów czasami nadal nie odbieram...
— Rajstopy Hrabiny
kajkakajka
3164 b6a2 500
so sad
kajkakajka
6252 1caa 500
bo wróci, ze zdwojoną siłą.
Reposted frommhsa mhsa vialadygrey ladygrey

March 29 2017

kajkakajka
7515 9d5a
Reposted fromYuei Yuei viamole-w-filizance mole-w-filizance

March 06 2017

kajkakajka
5977 6cc8
Reposted fromxalchemic xalchemic viaheartbreak heartbreak
kajkakajka
8248 55c2
kajkakajka
kajkakajka
1003 674e 500
Reposted fromlittlefool littlefool viafakingkrejzi fakingkrejzi
kajkakajka
2211 3edf
Reposted fromNajada Najada viamole-w-filizance mole-w-filizance

February 28 2017

kajkakajka
kajkakajka
7178 e857
Reposted frommartynkowa martynkowa viaasiunka2991 asiunka2991
kajkakajka
“Czasami dobrzy ludzie są pokryci tatuażami, 
A czasem najgorsi co niedziele są w kościele.”
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz viakingaaa kingaaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...